1. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2012.


Porz康ek
obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego cz這nk闚(delegat闚)
ko豉 PZW nr 59 „BULAJ” odbytego w dniu 3 luty 2013r.

1 . Otwarcie zebrania.
2 . Wyb鏎 przewodnicz帷ego zgromadzenia i sekretarza.
3 . Podj璚ie uchwa造 w sprawie przyj璚ia porz康ku i regulaminu obrad.
4 . Wyb鏎 komisji:
- mandatowej.
- wyborczej.
- skrutacyjnej.
- uchwa i wniosk闚.
5. Odczytanie uchwa i wniosk闚 oraz przyj璚ie protoko逝 z poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczego ko豉.
6. Wr璚zenie odznacze, dyplom闚 i puchar闚.
7. Sprawozdanie z dzia豉lno軼i zarz康u ko豉.
8. Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego ko豉.
9. Sprawozdanie z dzia豉lno軼i s康u kole瞠雟kiego.
10. Sprawozdanie z dzia豉lno軼i komisji rewizyjnej ko豉 i z這瞠nie wniosku w sprawie absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u ko豉.
11. Przerwa.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. G這sowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u ko豉.
14. Rozpocz璚ie wybor闚; ustalenie sposobu g這sowania (tajne b康 jawne):
- ustalenie sk豉du liczbowego w豉dz i organ闚 ko豉,
- wybory prezesa ko豉 i og這szenie wynik闚,
- wyst徙ienie wybranego prezesa,
- wybory w豉dz i organ闚 ko豉 i og這szenie wynik闚,
- wybory delegat闚 i ich zast瘼c闚 na zjazd okr璕owy.
15. Wyst徙ienie skarbnika na temat wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich, okr璕owych oraz obowi您kowych i dobrowolnych wp豉t na cele statutowe.
16. Podj璚ie uchwa造 o dobrowolnych wp豉tach na cele statutowe (m.in. na zarybienie, sport, praca z m這dzie膨).
17. Przedstawienie projektu bud瞠tu oraz planu pracy na rok 2013.
18. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
19. Podj璚ie uchwa w sprawie:
- zatwierdzenia planu przychod闚 i wydatk闚 w roku 2013 oraz upowa積ienie zarz康u ko豉 do wprowadzenia ewentualnych korekt,
- zatwierdzenia planu pracy zarz康u ko豉,
- zatwierdzenie harmonogramu zawod闚 na rok 2013.
20. Przyj璚ie wniosku zarz康u ko豉 o przyznanie odznak PZW.
21. Wolne wnioski.
22. Podj璚ie uchwa i wniosk闚.
23. Przyj璚ie protoko逝 komisji uchwa i wniosk闚.
24. Zako鎍zenie zebrania.


Ad.1. W dniu 3 lutego 2013r., o godz. 10.00 otworzy w pierwszym terminie zebranie sprawozdawczo-wyborcze ko豉 PZW nr.59 „BULAJ”, prezes Ernest Kwiecie. Z przyczyn formalnych zarz康zi przerw pi璚iominutow, aby po przerwie ponownie otworzy zebranie w drugim terminie.

Ad.2. Na przewodnicz帷ego i sekretarza zgromadzenia zaproponowano kol. Patryka Mazurek, kandydatura zosta豉 przyj皻a jednomy郵nie.

Ad.3. Porz康ek i regulamin obrad przyj皻o g這sowaniem jawnym jednomy郵nie.

Ad.4. Wybrano komisj


Ad.5. Prezes Ernest Kwiecie odczyta sprawozdanie z poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczego, oraz wnioski i uchwa造.

Ad.6. Wr璚zono Puchary, medale i dyplomy za klasyfikacje Grand Prix 2012r.

Ad.7. Odczytano sprawozdanie z dzia豉lno軼i zarz康u ko豉 w za陰czniku nr 1 i 2.

Ad.8. Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego ko豉 w za陰czniku nr 3.


Ad.9. Sprawozdanie z dzia豉lno軼i s康u kole瞠雟kiego w za陰czniku nr 4.

Ad.10. Sprawozdanie z dzia豉lno軼i komisji rewizyjnej ko豉 w za陰czniku nr 5, i z這瞠nie wniosku w sprawie absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u ko豉.

Ad.11. Przewodnicz帷y zebrania Patryk Mazurek zarz康zi 10 minutow przerw.

Ad.12. Po przerwie przedyskutowano poszczeg鏊ne sprawozdania.

Ad. 13. W g這sowaniu jawnym ca造 zarz康 ko豉 otrzyma absolutorium jednomy郵nie.

Ad.14. Ustalono, 瞠 g這sowanie odb璠zie si w formie jawnej, zarz康 b璠zie liczy pi璚iu cz這nk闚, komisja rewizyjna trzech cz這nk闚, s康 kole瞠雟ki trzech cz這nk闚 i rzecznik ko豉 jedna osoba.

Nast瘼nie przyst徙iono do wybor闚 prezesa, kandydat Ernest Kwiecie otrzyma maksymaln liczb g這s闚 i zosta przyj皻y na t funkcj jednomy郵nie.

Nowo wybrany prezes podzi瘯owa za zaufanie i wyb鏎 na trzeci kadencje i obieca, 瞠 na pewno dalej utrzyma charakter spinningowy ko豉 i rozw鎩 w reprezentowaniu ko豉 na zewn徠rz, jak r闚nie stworzy jeszcze lepsze warunki dla cz這nk闚 ko豉, aby mogli reprezentowali ko這 w zawodach okr璕owych.


Do zarz康u ko豉 na poszczeg鏊ne funkcje przyj皻o w g這sowaniu jednomy郵nie:
- Vice Prezes S豉womir Nierodkiewicz
- Skarbnik Katarzyna Wawrowicz.
- Sekretarz Patryk Mazurek
- Cz這nek Ryszard Ha豉s
Do Komisji Rewizyjnej wybrano w g這sowaniu jednomy郵nie;
- Przewodnicz帷y Zbigniew Bossy
- Zast瘼ca Piotr Brzeski
- Cz這nek Marcin Gawry趾owicz


Do S康u Kole瞠雟kiego wybrano w g這sowaniu jednomy郵nie;
- Przewodnicz帷y Wies豉w Kowalewski
- Zast瘼ca Marek Lach
- Cz這nek Robert Majewski

Na Rzecznika Ko豉 wybrano w g這sowaniu jednomy郵nie;
- Rzecznik Bartosz Gusiew

Na Kierownika do spraw Dzieci i M這dzie篡 wybrano w g這sowaniu jednomy郵nie;
- Piotra Kawi雟kiego
Na redaktor闚 strony ko豉 wybrano w g這sowaniu jednomy郵nie;
- Redaktor Naczelny Ernest Kwiecie
- Redaktor Bartosz Gusiew

Na Delegata i zast瘼c na zjazd Okr璕owy Delegat闚 wybrano w g這sowaniu jednomy郵nie;
- Delegat Ernest Kwiecie
- Zast瘼ca S豉womir Nierodkiewicz

Do komisji egzaminacyjnej na kart, wybrano jednomy郵nie;
- Przewodnicz帷y: Ernest Kwiecie
- Zast瘼ca: Katarzyna Wawrowicz
- Cz這nek: Patryk Mazurek


Ad.15. Nowy skarbnik ko豉 Katarzyna Wawrowicz przedstawi豉 wysoko軼i aktualnych sk豉dek op豉t PZW i plan bud瞠tu na rok 2013.

Ad.16. Kol. Piotr Kawi雟ki przedstawi plan pozyskania dodatkowych 鈔odk闚 pieni篹nych od sponsor闚 i pro軸 o dobrowolne wp豉ty na cel dalszej wsp馧pracy z dzie熤i i m這dzie膨 w ramach szk馧ki prowadzonej przy kole PZW nr 59 „BULAJ”.

Ad.17. Vice Prezes S豉womir Nierodkiewicz przedstawi plan prac zarz康u na 2013r., oraz harmonogram zawod闚 na 2013r. w za陰czniku nr 6.
Ad.18. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.

Ad.19. Podj璚ie uchwa w sprawie:
- zatwierdzenia planu przychod闚 i wydatk闚 w roku 2013 oraz upowa積ienie zarz康u ko豉 do wprowadzenia ewentualnych korekt, przyj皻o g這sowaniem jednomy郵nie.
- zatwierdzenia planu pracy zarz康u ko豉, przyj皻o w g這sowaniu jednomy郵nie.
- zatwierdzenie harmonogramu zawod闚 na rok 2013, przyj皻o w g這sowaniu 13 za, 1 g這s si wstrzyma.


Ad.20. Przyj皻o jednomy郵nie w g這sowaniu nadanie srebrnych odznak PZW dla Katarzyny Wawrowicz i S豉womira Nierodkiewicz w za陰czniku nr 7.

Ad.21. Patryk Mazurek postawi wniosek o zamian w harmonogramie pod g這sowanie. Przyj皻o propozycj jednomy郵nie, zamiany dw鏂h imprez podlodowych w obliczu braku lodu w tym roku, na jedn imprez 17 lutego 2013r. „Tro Regi” w Mrze篡nie.

Ad.22. Podj皻o nast瘼uj帷e uchwa造 i wnioski w za陰czniku nr 8.

Ad.23. Przyj璚ie protoko逝 komisji uchwa i wniosk闚 w za陰czniku nr 9, przyj皻o w g這sowaniu jednomy郵nie.Ad.24. Zebranie zako鎍zono o godz.13.15., udzia w zebraniu wzi窸o 14 cz這nk闚 ko豉 PW nr 59 „BULAJ”, lista uczestnik闚 w za陰czniku nr 10.

 

 

 


Podpis Prezesa ko豉 PZW nr59: Ernest Kwiecie 

 Podpis sekretarza zebrania: Patryk Mazurek