2. Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011


Szczecin 18-12-2011.r.

Ko豉 PZW nr 59 Bulaj w Szczecinie za rok 2011

Zebranie w pierwszym terminie 18-12-2011 o godz. 9.00 nie odby這 si z powodu braku ustawowego 50%+1 cz這nk闚 ko豉. Po 30min przerwie, otwarcie zebrania w drugim terminie.
Obecnych 14 cz這nk闚 ko豉 + delegat z okr璕u w osobie Prezesa do spraw sportu pana Andrzeja Tokarskiego.

O godz. 9.30 zebranie otworzy prezes Ko豉 a zarazem prowadz帷y zebranie Ernest Kwiecie. Powita wszystkich obecnych w璠karzy. Nast瘼nie zaproponowa na sekretarza zebrania Sebastiana Pilipaj.
Propozycja zosta豉 przyj皻a jednomy郵nie.

Przewodnicz帷y przedstawi delegata z okr璕u na zebranie pana Andrzeja Tokarskiego, a nast瘼nie zaproponowa porz康ek obrad.

1. Przedstawienie planowanego porz康ku obrad.

2. Sprawozdanie by貫go Skarbnika za rok 2011r.

2a. Dalsze losy ko豉 oczami nowego skarbnika kol. Katarzyny Wawrowicz.

3. Sprawozdanie Sekretarza za rok 2011r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011r.

5. Sprawozdanie S康u Kole瞠雟kiego za rok 2011r.

6. Raport rzecznika ko豉.

7. Om闚ienie sytuacji sklepu w璠karskiego na targowisku Manhattan i zdrowia kol. Bogdana 疾gna貫k.

7a. Zobowi您anie kol. Bogdana 疾gna貫k do rozliczenia si z pieni璠zy ko這wych i z pieni璠zy za znaki PZW.

7b. Zatwierdzenie uchwa podj皻ych przez zarz康 ko豉.

8. Czas na pytania do delegata z okr璕u Prezesa do spraw Sportu pana Andrzeja Tokarskiego.

9. Projekt planu pracy na rok 2012.

10. Wnioski i uchwa造.

11. Wr璚zenie puchar闚 Grand Prix 2011r.

12. Zako鎍zenie obrad.

Ad.1. Zaproponowany porz康ek przyj皻o jednomy郵nie.

Prowadz帷y przedstawi nowe przepisy dotycz帷e w璠karstwa, oraz podsumowa dwie przez niego organizowane imprezy o charakterze og鏊nopolskich towarzyskich imprez w璠karstwa morskiego. Nast瘼nie przekaza g這s skarbnikowi ko豉 kol. Bogdanowi 疾gna貫k.

Ad.2. Sprawozdanie by貫go skarbnika ko豉 kol. Bogdana 疾gna貫k w za陰czniku nr.1

Ad.2a. W 2012r. przewidujemy znaczny spadek liczebno軼i cz這nk闚 w naszym kole, a co za tym idzie mniejszy bud瞠t w kole. B璠zie to okres przej軼iowy zmiana miejsca sprzeda篡 znaczk闚 PZW i siedziby ko豉, a co za tym idzie w takich sytuacjach zawsze nale篡 liczy si ze znaczn utrat cz這nk闚 w pierwszym roku. W kolejnych latach zn闚 b璠 powroty i wzrost. Niestety powy窺za sytuacja zosta豉 wymuszona przewlek陰 chorob dotychczasowego skarbnika, a ta sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji dla bezpiecze雟twa i dalszego prawid這wego dzia豉nia ko豉 „BULAJ”. Mimo to zdecydowali鄉y si utrzyma w tym roku liczb zawod闚 陰cznie do 19 imprez, z czego 16 zawod闚 jest zaliczanych do klasyfikacji Grand Prix, jedne zawody , kt鏎e tradycyjnie od lat s organizowane dla dzieci, oraz dwie imprezy o charakterze Towarzyskich Og鏊nopolskich Zawod闚 pomys逝 kol. Ernesta Kwiecie. S to zawody wzbogacaj帷e nasz harmonogram, a nieobci捫aj帷e bud瞠tu ko豉. Nadmieni tylko, 瞠 jest to trzecia edycja majowej Belonady Zachodniopomorskiej i druga edycja listopadowej Troci Zachodniopomorskiej, kt鏎 chcemy zorganizowa na terenie Woli雟kiego Parku Narodowego, w tej sprawie trwaj rozmowy.

Ad.3. Sprawozdanie sekretarza ko豉 S豉womira Nierodkiewicza w za陰czniku nr.2.

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodnicz帷y Zbigniew Bossy w za陰czniku nr.3.

Ad.5. Sprawozdanie S康u Kole瞠雟kiego przewodnicz帷y Wies豉w Kowalewski w za陰czniku nr.4, oraz wyrok s康u w sprawie J霩efa Tomczyka.

W tym miejscu przewodnicz帷y og這si 10 minutow przerw.

Po przerwie ponownie wznowiono zebranie.

Ad.6. Raport rzecznika ko豉 Dariusza Zemlera w za陰czniku nr.5.

Ad.7. W obliczu s豉bej kondycji sklepu w璠karskiego na Manhattanie i bardzo z貫go zdrowia psychicznego kol. Bogdana 疾gna貫k, by貫go skarbnika ko豉, zarz康 musi wprowadzi znaczne zmiany. Nale篡 pozyska dla ko豉 dodatkowy pr篹ny sklep i za wszelk cen prowadzi dalsz sprzeda znak闚 PZW na Manhattanie celem utrzymania dotychczasowej liczby cz這nk闚. W tej sprawie nale篡 przede wszystkim bra pod uwag dobro ko豉, a nie kole瞠雟kie stosunki. Tym samym zarz康 zmieni skarbnika z powodu defraudacji pieni璠zy ze sprzeda篡 znak闚 PZW za 2011r. w kwocie 6800z. i powo豉 w to miejsce na skarbnika kol. Katarzyn Wawrowicz. Kolega Bogdan 疾gna貫k powinien si zobowi您a do natychmiastowej sp豉ty niewykorzystanej zaliczki pobranej z pieni璠zy ko這wych na konto okr璕u w kwocie 1200z. R闚nie niezw這cznie powinien rozliczy si z kwoty 1000z. zaliczkowo pobranej na zawody dla dzieci, za kt鏎 ju zakupi nagrody, a zawody si nieodbyty z powodu jego choroby. Ponadto kol. Bogdan 疾gna貫k powinien natychmiast zobowi您a si do sp豉ty powsta貫j r騜nicy pobranej zaliczki, a wydanych pieni璠zy na zawody w wysoko軼i 579z. Dodatkowo kol. Bogdan 疾gna貫k powinien w mo磧iwie jak najkr鏒szym czasie sp豉ci zaleg這嗆 wysoko軼i 6800z., kt鏎 to uregulowa w kasie okr璕u PZW prezes z w豉snych 鈔odk闚 finansowych. Powsta豉 kwota zad逝瞠nia w kasie okr璕u jest kwot braku finansowego powsta陰 ze sprzeda篡 znak闚 PZW prowadzonej przez skarbnika. Stan zdrowia kol. Bogdana 疾gna貫k jest niezadawalaj帷y aby m鏬 pe軟i samodzielnie funkcje w zarz康zie, a tym bardziej sprzedawa samodzielnie znaki PZW. Z tego powodu zarz康 natychmiast musia wprowadzi zmiany. Sprzeda nadal b璠zie prowadzona w sklepie u kol. Bogdana 疾gna貫k, z tym wyj徠kiem, 瞠 by造 skarbnik nie b璠zie mia dost瘼u do pieni璠zy i znaczk闚 PZW, z powodu sprzeniewierzenia pieni璠zy uzyskanych ze sprzeda篡 znak闚 PZW za rok 2011., sprzeda膨 zajmie si nowy skarbnik Katarzyna Wawrowicz.
Ad.7a.Zobowi您anie by貫go skarbnika do sp豉ty 1200z. na konto okr璕u w za陰czniku nr.7, oraz protok馧 z przekazania upomink闚 dla dzieci na kwot 1000z. i zobowi您anie do zwrotu kwoty 579z. pozosta貫j z r騜nicy wynikaj帷ej z zawod闚 zerowych w kole w za陰czniku nr.8. Zobowi您anie by貫go skarbnika do sp豉ty zaleg這軼i uregulowanej przez prezesa wysoko軼i 6800z, w za陰czniku nr.8a.

Ad.7b. W g這sowaniu jednomy郵nie zatwierdzono podj皻e przez zarz康 ko豉 uchwa造, uchwa造 w za陰czniku nr.9.

Ad.8. Prezes Kapitanatu Sportu w Okr璕u, pan Andrzej Tokarski wyczerpuj帷o om闚i kwestie rejestr闚, zarybie, wyl璕arni w Goleniowie, kwestie rozwojowe dyscyplin sportowych i osi庵anych wynik闚 w poszczeg鏊nych dyscyplinach zawodnik闚 na arenie zawod闚 og鏊nopolskich. Jak r闚nie udzieli wyczerpuj帷ych odpowiedzi na pytania uczestnik闚 zebrania.

Ad.9. Harmonogram pracy ko豉 i harmonogram zawod闚 ko豉 na rok 2012 zosta przyj皻y uchwa陰 nr.1 jednomy郵nie g這sowaniem, w za陰czniku nr.10.

Ad.10. Wnioski i uchwa造:

G這sowanie nad kandydatami do srebrnej odznaki PZW:
- Jednomy郵nie w g這sowaniu uchwa陰 nr.2 przyj皻o, 瞠 do srebrnej odznaki PZW ponownie wytypujemy te same osoby co rok temu, kt鏎e z powod闚 technicznych nie otrzyma造 tych odznak ( z這瞠nie dokument闚 po terminie). Kandydatami do wnioskowania o srebrne odznaki s Kasia Wawrowicz i Wies豉w Kowalewski.

- W g這sowaniu jednomy郵nie przyj皻o uchwa陰 nr.3 zmian punktacji w klasyfikacji dyscypliny, mianowicie od roku 2012, osoby z zerem w danej dyscyplinie otrzymuj o 8 miejsc mniej w wypadku zawod闚 zerowych, a w pozosta造ch sytuacjach o 5 miejsc mniej ni ostatni z ryb, a osoby nieobecne otrzymuj r闚nowarto嗆 punkt闚 + 1 od najwi瘯szej liczby uczestnik闚 w danej dyscyplinie.

Przyk豉d:

Trzy imprezy sp豉wikowe, zawodnik na pierwszych zawodach (uczestniczy這 32 os鏏), by na 1 miejscu, na drugich zawodach (uczestniczy 18 os鏏) na 3 miejscu, a na trzeciej turze (uczestniczy這 24 zawodnik闚),by nieobecny. Liczymy do klasyfikacji sp豉wikowej nast瘼uj帷o: 1m+3m+(32m+1) = 36pkt.

- Przyj皻o jednomy郵nie wniosek o dofinansowanie ze 鈔odk闚 ko豉 zawod闚 sp豉wikowych dla dzieci w wysoko軼i 1000z.

- W g這sowaniu jednomy郵nie przyj皻o uchwa陰 nr.4 odno郾ie podwy窺zenia wymiaru ochronnego o 5cm. od wymiaru obowi您uj帷ego na wodzie danego dzier瘸wcy, dotyczy dyscypliny spinningowej.

- W g這sowaniu jednomy郵nie przyj皻o uchwa陰 nr.5 uchwalono, 瞠 nale篡 si zwrot cz窷ciowo poniesionych koszt闚 dla zawodnik闚 reprezentuj帷ych ko這 na mistrzostwach okr璕u w poszczeg鏊nych dyscyplinach. Zwrot jest wyp豉cany w formie dop豉ty do paliwa za dojazd zawodnika.

- W g這sowaniu jednomy郵nie przyj皻o uchwa陰 nr.6 uchwalono, 瞠 z dniem 18.12.2011r. zmianie ulegaj osoby uprawnione do przeprowadzania egzamin闚 w kole, mianowicie cz這nkowie Bogdan 疾gna貫k i Bartek 疾gna貫k zostaj odwo豉ni, a do nowej komisji zostaj powo豉ni jako cz這nkowie komisji egzaminacyjnej ㄆkasz Sroczy雟ki i Katarzyna Wawrowicz, przewodnicz帷ym komisji egzaminacyjnej zostaje bez zmian Ernest Kwiecie.

Uchwa豉 odno郾ie bon闚 upominkowych na zawody ko這we nadal obowi您uje z roku 2010. Przyj皻o jednomy郵nie nast瘼uj帷e warto軼i bon闚:

I miejsce - 100z.

II miejsce - 60z.

III miejsce - 40z.

Posi貫k na zawody ko這we 100z.

W g這sowniach bra這 udzia 14 cz這nk闚 ko豉.

Ad9. Wr璚zenie puchar闚, medali i dyplom闚 Grand Prix 2011r. Puchary wr璚zali prezes ko豉 Ernest Kwiecie i Prezes Okr璕u do spraw Sportu Andrzej Tokarski.

Klasyfikacja Podlodowa:

MISTRZ ko豉 – Rafa Paw這wski.

V-ce MISTRZ ko豉 - S豉womir Nierodkiewicz.

II V-ce MISTRZ ko豉 – Sebastian Pilipaj.

Klasyfikacja sp豉wikowa:

MISTRZ ko豉 - Dariusz Zemler.

V-ce MISTRZ ko豉 – S豉womir Nierodkiewicz.

II V-ce MISTRZ ko豉 - Ryszard Wo這sewicz.

Klasyfikacja spinningowa:

I miejsce - Ernest Kwiecie.

II miejsce - S豉womir Nierodkiewicz.

III miejsce – Piotr Brzeski.

Wyr騜nienie i tytu mistrza ko豉 zdoby ㄆkasz Sroczy雟ki.

Klasyfikacja morska:

MISTRZ ko豉 - Dariusz Zemler.

V-ce MISTRZ ko豉 – Katarzyna Wawrowicz.

II V-ce MISTRZ ko豉 - Piotr Brzeski.

Klasyfikacja "ΜWCA BELON":

MISTRZ ko豉 - Ernest Kwiecie.

V-ce MISTRZ ko豉 - S豉womir Nierodkiewicz.

II V-ce MISTRZ ko豉 – Sebastian Pilipaj.

GRAND PRIX KOx PZW NR.59 BULAJ NA ROK 2011r.

W璠karz roku 2011r. - Dariusz Zemler.

II miejsce – Sebastian Pilipaj.

III miejsce – Ernest Kwiecie.

IV miejsce - Piotr Brzeski.

V miejsce - Katarzyna Wawrowicz.

VI miejsce - S豉womir Nierodkiewicz.

Ad.12. Przewodnicz帷y podzi瘯owa zebranym za udzia w zebraniu. Zebranie zako鎍zono o godz. 12.30

Prezes Ko豉
Przewodnicz帷y Zebrania
Ernest Kwiecie

Sekretarz Zebrania
Sebastian Pilipaj